Svätý Silvester

Svätý Silvester I. (tiež Sylvester) bol 33. pápežom katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 31. januára 314 do 31. decembra 335. Za jeho pontifikátu si katolícka cirkev upevnila svoje postavenie vo svete, ktorého sa už nikdy nemusela vzdať. Je ôsmym najdlhšie vládnucim pápežom (21 rokov, 11 mesiacov a 1 deň).

Svätý Silvester I. (tiež Sylvester) bol 33. pápežom katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 31. januára 314 do 31. decembra 335. Za jeho pontifikátu si katolícka cirkev upevnila svoje postavenie vo svete, ktorého sa už nikdy nemusela vzdať. Je ôsmym najdlhšie vládnucim pápežom (21 rokov, 11 mesiacov a 1 deň).

Dátum narodenia nie je známy. Niektoré pramene uvádzajú, že bol zvolený za pápeža vo veku 21 rokov, čo by zodpovedalo roku narodenia cca 292. Podľa Liber pontificalis bol narodený v Ríme, jeho otcom bol Rufus.
Legenda Vita beat Sylvestre uvádza, že jeho matkou bola Justa.
Prijal krst ako mladík a v čase prenasledovania kresťanov za cisára Diocleciána sa ukrýval v lesoch na Monte Sorac neďaleko Ríma. Odtiaľ podľa legendy pochádza aj meno, ktoré si zvolil po svojom zvolení za rímskeho biskupa.

Silvester pochádza z latinského slova silva, znamenajúceho les, ktoré označuje aj obyvateľov lesa. Podľa legendy mal rímskeho cisára Konštantína Veľkého vyliečiť z lepry a pokrstiť. Od neho potom získal darom tzv. Patrimonium Petri, pozemok, na ktorom neskôr vznikol Vatikán.

Po smrti pápeža Melchiadesa bol 31. januára 314 (presný deň v januári nie je istý) zvolený rímskym biskupom.
Bol pápežom za vlády cisára Konštantína Veľkého (Konštantín), ktorý bol sám kresťanom, a ktorý v roku 313 povolil takzvaným Milánskym ediktom kresťanstvo.

Postavenie cirkvi sa v čase jeho vlády výrazne zlepšilo. Tým skôr možno ľutovať, že sa z tejto doby zachovalo málo hodnoverných historických prameňov.
Informácie sú čerpané z neskorších legiend, napríklad už spomínanej Vita beat Sylvestre, ktorá bola objavená na východe a existuje v gréckej, sýrskej a latinskej verzii.
Ďalej z apokryfného Constitutum Sylvestre, pôvodom z rokov 501 až 508, ktorý je pripisovaný údajnom rímskemu koncilu o ktorom však nie je iných správ.
Napokon zo spisu Donatio Constantini (Konstantinova donace), ktorý sa prevažne týka okolností údajného cisárovho krstu a podľa ktorého cisár, potom čo preniesol sídlo ríše rímskej do Konštantinopolu, postúpil Silvestrovi a jeho nástupcom svetskú moc nad Rímom, Talianskom aj celým Západom.
Tento dokument sa stal podkladom pre nároky pápežov na politickú moc. Tento spis je však celkom určite falzifikát pochádzajúcim zo 7. storočia.

zdroj: www.wikipedia.com

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...