AGS ATELIÉR s.r.o.

AGS ATELIÉR s.r.o.
AGS ATELIÉR s.r.o. 0 5 0

Priemer 0 Hodnotenie

Vaše hodnotenie

2/6 Štefana Baniča, Prievidza 971 01, Slovakia

+421 905 262 764 - I
Kategórie:
Hlavné info
Predmetom našej činnosti sú výkony – služby, odborné činnosti nasledovných oblastiach : • územné plánovanie a urbanizmus vrátane obstarávateľskej činnosti, t.j vypracovávanie územných plánov všetkých kategórií a stupňov (najmä sídelných útvarov a zón)• vypracovávanie územno-technických podkladov (urbanistické, urbanisticko-architektonické štúdie, generely a pod.)• obstarávateľská činnosť v územnoplánovacom procese v zmysle stavebného zákona na základe mandátnej zmluvy s obstarávateľom• poradenské služby v oblasti urbanizmu a územného plánovania• spracovanie krajinno-ekologických plánov• tvorba krajiny, záhradná architektúra, sadové úpravy• architektonická tvorba v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb• občianske a bytové stavby, výrobné stavby, stavby pre turizmus a CR, rekreáciu• obecné a mestské verejné priestory, mobiliár• dopravné stavby, verejné rozvodné siete infraštruktúry a pod. • vypracovávanie predprojektovej a projektovej časti investičných akcií (zámery, štúdie vrátane vizualizácie, zadania, projekty pre stavebné povolenie, projekty pre realizáciu)• predprojektová a projektová činnosť• manažment a inžinierska činnosť v príprave investičných akcií• výkon stavebného dozoru

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...