Šťastní muslimovia?

Kategória: Politika
The Muslims are not happy! Kde sú muslimovia nešťastní:

The Muslims are not happy! Kde sú muslimovia nešťastní:

They're not happy in Gaza. Nie sú šťastní v Gaze.
They're not happy in Egypt. Nie sú šťastní v Egypte.
They're not happy in Libya. Nie sú šťastní v Líbyi.
They're not happy in Morocco. Nie sú šťastní v Maroku.
They're not happy in Iran. Nie sú šťastní v Iráne.
They're not happy in Iraq. Nie sú šťastní v Iraku.
They're not happy in Yemen. Nie sú šťastní v Jemene.
They're not happy in Afghanistan. Nie sú šťastní v Afganistane.
They're not happy in Pakistan. Nie sú šťastní v Pakistane.
They're not happy in Syria. Nie sú šťastní v Sírii.
They're not happy in Lebanon. Nie sú šťastní v Libanone.

So, where are they happy? Tak potom kde sú šťastní?

They're happy in Australia. Šťastní sú v Autrálii.
They're happy in England. Šťastní sú v Anglicku.
They're happy in France. Šťastní sú vo Francúzsku.
They're happy in Italy. Šťastní sú v Taliansku.
They're happy in Germany. Šťastní sú v Nemecku.
They're happy in Sweden. Šťastní sú vo Švédsku.
They're happy in the USA. Šťastní sú v USA.
They're happy in Norway. Šťastní sú v Nórsku.
They're happy in Canada. Šťastní sú v Kanade.

They're happy in every country that is not Muslim.
Sú šťastní v každej krajine, ktorá nie je muslimská.

And who do they blame? A koho za to vinia?

Not Islam. Nevinia islam.
Not their leadership. Nevinia svoje krajiny.
Not themselves. Nevinia sami seba.

THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!
VINIA KRAJINY, V KTORÝCH SÚ ŠŤASTNÍ!


AND THEY WANT TO CHANGE THEM TO BE LIKE THE COUNTRY THEY CAME FROM, WHERE THEY WERE UNHAPPY!
A SNAŹIA SA TIETO KRAJINY ZMENIŤ ABY BOLI AKO KRAJINY ODKIAĽ PRIŠLI, KDE NEBOLI ŠTASTNÍ!!!