ŽIAR nad Hronom, región, mesto a okolie

V Žiarskej kotline, v údolí rieky Hron, z troch strán obklopený pohoriami Vtáčnika, Kremnických a Štiavnických vrchov, leží na významnej historickej a obchodnej križovatke mesto Žiar nad Hronom. V súčasnosti je sídlom okresných inštitúcií a miestnych úradov štátnej správy a samosprávy. Má vyše dvadsaťtisíc obyvateľov, z ktorých väčšina pracuje v Závode SNP. Mesto pôvodne nazývané Svätý Kríž nad Hronom má bohatú históriu. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1075 v zakladacej listine benediktínskeho kláštora a opátstva v Hronskom Beňadiku. Z pôvodne mýtnej osady Sancta Crux (Cristur, Kerestúr) sa postupne rozrástla na kupecko-remeselné a administratívne stredisko. V roku 1245 mu boli udelené osobitné výsady ostrihomským arcibiskupom Štefanom Vanchom, vďaka ktorým sa obyvatelia stali mešťanmi.

V Žiarskej kotline, v údolí rieky Hron, z troch strán obklopený pohoriami Vtáčnika, Kremnických a Štiavnických vrchov, leží na významnej historickej a obchodnej križovatke mesto Žiar nad Hronom. V súčasnosti je sídlom okresných inštitúcií a miestnych úradov štátnej správy a samosprávy. Má vyše dvadsaťtisíc obyvateľov, z ktorých väčšina pracuje v Závode SNP. Mesto pôvodne nazývané Svätý Kríž nad Hronom má bohatú históriu. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1075 v zakladacej listine benediktínskeho kláštora a opátstva v Hronskom Beňadiku. Z pôvodne mýtnej osady Sancta Crux (Cristur, Kerestúr) sa postupne rozrástla na kupecko-remeselné a administratívne stredisko. V roku 1245 mu boli udelené osobitné výsady ostrihomským arcibiskupom Štefanom Vanchom, vďaka ktorým sa obyvatelia stali mešťanmi.

Neskôr dostalo mestečko ďalšie privilégiá, hlavne trhové a jarmočné výsady. S prvými cechmi sa stretávame v písomných dokladoch až v roku 1692. Zásadná zmena nastala až s nástupom kapitalizmu v druhej polovici 18. storočia. Nakoľko najväčší kapitál mal feudálny pán, na podnikaní sa podieľal v prvom rade biskupský úrad. V mestečku bol mlyn, pivovar, pálenica a na veľkostatku Kupča teheľňa. V prenájme bol kameňolom a píla. Výraznejší hospodársky rozvoj súvisí s dobudovaním železničnej trate v roku 1896. V druhej polovici 19. storočia sa stáva mestečko i regionálnym centrom bankovníctva. Od roku 1875 je Sv. Kríž administratívnym centrom so sídlom slúžnovského úradu a až do roku 1928 okresným sídlom, ku ktorému patrilo 55 obcí. Po územnej reorganizácii bol Sv. Kríž začlenený do okresu Kremnica. Od toho času začalo mestečko upadať a postupne nadobudlo charakter väčšej obce s meštiackymi znakmi. Úplný prerod obce vo všetkých oblastiach hospodárskeho i spoločenského života nastal až v päťdesiatych rokoch vybudovaním závodu na výrobu a spracovanie hliníka. S výstavbou hlinikárne sa začalo v roku 1951 a v auguste 1953 bol vyrobený prvý elektrolytický hliník. Nový hutnícky kombinát zmenil v obci, ktorú v roku 1955 premenovali na Žiar nad Hronom. Postavenie mestečka sa v dôsledku reorganizácie štátnej správy zásadne zmenilo v roku 1960, kedy sa znovu stáva sídlom okresu. Ekonomické premeny zmenili bývalé poľnohospodárske mestečko na moderné priemyselné mesto, ktoré sa rozrástlo o veľké sídlisko s plnou občianskou vybavenosťou. V meste stojí kultúrna pamiatka, renesančno-barokový kaštieľ s neskoršou klasicistickou prestavbou, ktorý dlho slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. Od roku 1851 tu pôsobil a v roku 1869 zomrel biskup, prvý predseda Matice Slovenskej, Dr. Štefan Moyses. V blízkosti mesta sa tiež nachádzajú ruiny Šášovského hradu, založeného v roku 1253 s pestrou históriou. Blízke okolie vytvára podmienky na rekreáciu, oddych, návštevu kultúrnohistorických pamiatok i na športové využitie.

• Krytá plaváreň (Ul. Chrástekova)
Krytú plaváreň prevádzkuje Mestský podnik služieb mesta Žiar nad Hronom. Plaváreň má plavecký bazén 25 x 12 m, 2 detské bazény a bazén na terase. Krytá plaváreň poskytuje nasledovný komplex služieb: sauna (pre 6 osôb), masážne
služby, k dispozícii je fitnesscentrum.
Informácie: 045/6722461

• Plážové kúpalisko (nachádza sa v mestskom parku).
Zabezpečené je občerstvenie, k dispozícii je fitnescentrum, tenisové kurty, biliardová miestnosť, stolný tenis, ihrisko pre nohejbal.
Informácie: 045/6723618

Múzeá, galérie a iné kultúrno - spoločenské zariadenia

Pamätná izba Štefana Moysesa (v budove Obchodnej
akadémie), 045/6733267

Hvezdáreň a Planetárium Maximilána Hella, Ul.
Duklianskych hrdinov, 965 01 Žiar nad Hronom
045/6723615, 6723721

Dominantou je hviezdna sála s projekčným prístrojom ZKP 2P, ktorý premieta 5800 hviezd severnej i južnej oblohy na sférickú projekčnú plochu o priemere 10 m. K planetáriu patrí aj nová pozorovateľňa, kde na spoločnej montáži sú dva ďalekohľady - refraktor o priemere 150 mm s ohniskovou vzdialenosťou 2430 mm a protuberačný koronograf o priemere 105 mm s ohniskovou vzdialenosťou 1490 mm. Odborný program je zameraný hlavne na pozorovanie Slnka a zákryty hviezd Mesiacom a telesami slnečnej sústavy. Formou audiovizuálnych programov, prednáškami, besedami, videoprojekciami, verejnými pozorovaniami úkazov na oblohe a výstavami ponúkajú sa verejnosti zaujímavé a netradičné pohľady na Zem, hviezdnu oblohu a vesmír.

Turistické trasy a náučné chodníky

Náučný chodník ZELENÁ CESTA

• Je v prevádzke od roku 1990 v okolí Kremnice a slúži pre širokú verejnosť. Začína asi 1 km od Kremnice smerom na Skalku. Okruh je dlhý 4 km a má 10 zastávok s drevenými informačnými panelmi. Úvodný panel je v nadmorskej výške 560 m pod chráneným areálom Vejmutkovský porast, odkiaľ trasa vedie cez prírodnú rezerváciu Bujačia lúka, Tri studne, Kormodyho jaskyňu antropického pôvodu, Vájanku s výhľadom na kremnické Bane, Alžbetin jubilejný háj na Kremnický štít (je najvyšším bodom 1008 m. n.m.). Pokračuje na Skalu lásky v prírodnej rezervácii Kremnický štós s vyhliadkou na široké okolie a smerom dolu ku konečnému bodu Tajch - Jazerný majer. Odtiaľ je návrat do Kremnice. Prechod trvá 2 až tri hodiny, je málo až stredne náročný.

Náučný chodník ŠIBENIČNÝ VRCH

• Je situovaný v mierne členitom teréne po chodníkoch a cestách medzi Žiarom nad Hronom a Starou Kremničkou. Má 8 zastávok. Trasa sa začína pri Lutilskom potoku, odkiaľ pokračuje na Šibeničný vrch s výhľadom na Žiarsku kotlinu, popri vodojemoch na Skalku nad Starou Kremničkou. Vracia sa lesom k mokradi pri vodojeme a pokračuje nadol na Slnečnú stráň k Dedičnej štôlni, k lomu pod Skalicou. Tu trasa končí pri zastávke miestnej dopravy. Náučný chodník oboznamuje s okolitou prírodou, najmä pestrými javmi anorganickej prírody, s flórou, faunou, lesom a s niektorými historickými zaujímavosťami. Dĺžka trasy je 4 km s miernou náročnosťou. Prechod potrvá asi 3 hodiny. Trasu je možné absolvovať aj v opačnom poradí.

Náučný chodník ANDREJA KMEŤA

• Nachádza sa v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy v katastrálnom území obce Vyhne a meria 39 km. Trasa začína v Bzenici, v rodisku Andreja Kmeťa, slovenského polyhistorika a národovca. Pokračuje do Vyhní, od termálneho kúpaliska vo Vyhniach pokračuje dolinou, lesom až na Banský vrch., ktorý poskytuje jeden z najkrajších pohľadov na Štiavnické vrchy a ich dominantu Sitno. Zo sedla Červená studňa smeruje trasa na Hornú Roveň, odtiaľ na sedlo Peciny. Zo sedla Peciny vedie trasa po Krížnu, lesom na Sitno a zostupuje do Prenčova, posledného pôsobiska Andreja Kmeťa. Náučný chodník je venovaný životopisným a historickým faktom o A. Kmeťovi, jeho bádateľskej a tvorivej činnosti. Oboznamuje tiež s prírodnými zaujímavosťami. Odporúča sa rozdelenie trasy na 2 časti.

Niektoré cykloturistické trasy:

• Žiar nad Hronom - Lovča 4 km - Dolná Ždaňa 9 km - Hliník nad Hronom 11 km - Sklené Teplice 15 km - Žiar nad Hronom 30 km.
• Žiar nad Hronom - Lehôtka pod Brehmi 9 km - Hliník nad Hronom 11 km - Bzenica 19 km - Vyhne 26 km - Žiar nad Hronom 21 km

Horolezecké možnosti

Horolezecké možnosti poskytujú skalné útvary v prírodnej
rezervácii Kremnický Štós so stupňom obtiažnosti V. a Jastrabia skala, ktorá je prírodnou pamiatkou. Obe lokality sa nachádzajú v Kremnických vrchoch

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...