Církev žádný majetek nevlastnila, restituce je tunel!

Kategória: Politika
Katolická církev v Československu nikdy žádný majetek nevlastnila,

Katolická církev v Československu nikdy žádný majetek nevlastnila,
takže jí komunistický režim neměl ani co sebrat. A není důvod jí dnes cokoli vracet.
Málokdo ví, že vlastníkem cíkevního majetku byl v době Rakouska-Uherska panovník. Po vzniku Československa přešel tento majetek na stát, ne na církev. Ani během
první republiky nebyl majetek užívaný církví v jejím vlastnictví.

po válce byl schválen zákon číslo 46/1948 Sb., který povoloval sesouhlasem místních rolnických komisí přenechat církvi půdu k vydržování duchovních, ale nejvýše do výměry 30 hektarů!

Kde se vzaly ony obrovské pozemky tzv. církevní půdy, které dnes blokují celé vesnice? Jedná se o půdu, kterou si stát v době první republiky od církví nestihl převzít. To ale neznamená, že nebyla státní!

Vyjádření ministra "vlády národní trapnosti" Drábka a dalších, že "co bylo ukradeno, musí být vráceno", jsou známkou hlouposti, ne-li účelové propagandy.

Co jsou to církevní restituce? Je to jasné: Buď stát dá církvím ZADARMO pozemky, které nikdy NEVLASTNILA, anebo jí bude bezdůvodně PLATIT MILIARDY po dobu desítek let.

Kolik miliard korun z prodeje "vráceného" majetku (církev ho obratem prodá) skončí v pokladnách politických stran, které zorganizovaly tento tunel století???

Vy byste něco vraceli?

autor: PJ