Ministerstvo spravodlivosti sa zaoberá znížením trestov za mäkké drogy

Bratislava – Ministerstvo spravodlivosti sa v rámci príprav zmien v Trestnom zákone zaoberá aj primeranosťou trestov pokiaľ ide o užívanie takzvaných mäkkých drog.

Bratislava – Ministerstvo spravodlivosti sa v rámci príprav zmien v Trestnom zákone zaoberá aj primeranosťou trestov pokiaľ ide o užívanie takzvaných mäkkých drog.

„Vyžaduje si to však dôslednú analýzu a participáciu viacerých odborníkov z aplikačnej praxe. Tá potvrdzuje, že súčasné tresty vo viacerých prípadoch zbytočne kriminalizujú mladých ľudí, ničia im budúcnosť a prispievajú k preplnenosti väzníc. Neplánujeme ísť cestou úplnej dekriminalizácie marihuany, ale skôr plánujeme ísť cestou alternatívnych trestov, respektíve využívania rozličných odklonov,“ uviedla rezortná hovorkyňa Jana Zlatohlávková.
Tvrdé tresty odňatia slobody podľa jej slov zostanú zachované v oblasti drogovej trestnej činnosti, týkať sa majú predovšetkým dílerov a nie bežných užívateľov drog, ktorí viac ako trest potrebujú od spoločnosti pomoc.
Zmeny ešte na začiatku volebného obdobia pripustil aj premiér Robert Fico. Na prednáške so študentmi vysokej školy sa vyslovil, že nebude mať námietky proti zmierneniu trestov za užívanie marihuany, ak s takýmto návrhom v budúcnosti v rámci reformy trestného práva príde minister spravodlivosti Tomáš Borec.
Marihuanu by predseda vlády nelegalizoval, sankcie by radšej posunul do priestupkovej roviny. Existujúce ustanovenia Trestného zákona, podľa ktorých hrozí za tri marihuanové cigarety trojročné a za desať dávok až päťročné väzenie, považuje za drakonické, nezmyselné a navyše aj nefunkčné. „Mladým ľuďom hrozia trojročne tresty, päťročné tresty. Aj tak všetci húlia, fajčia marihuanu, tak na čo to je dobré?“ položil si otázku a poznamenal, že pre takúto nerozvážnosť z mladosti má množstvo ľudí po celý život poznačený svoj odpis z registra trestov. „Nefunguje to. A ak niečo nefunguje, tak s tým niečo robme, skúsme nájsť inú formu potrestania mladého človeka,“ povedal koncom marca.

Dekriminalizáciu marihuany dlhodobo presadzuje SaS. Návrh na zmenu zákona predložia liberáli podľa hovorkyne strany Tatiany Tóthovej do parlamentu v budúcom roku. Doterajší systém represie a boja proti užívaniu drog, závislosti od drog, ale aj boja proti obchodovaniu s drogami sa podľa SaS ukázal ako neúčinný a nedostatočný.
„Na druhej strane, trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog, pokiaľ ide o výšku trestu, pričom nebezpečnosť týchto konaní pre spoločnosť je omnoho vyššia. Trestné stíhanie tak môže mať v konkrétnych prípadoch priamo za následok nedokončené vzdelanie a stigmatizáciu záznamom v registri trestov, čo výrazne sťažuje uplatnenie sa takéhoto mladého človeka na trhu práce,“ argumentujú liberáli. SaS chce preto prekvalifikovať držbu marihuany v množstve nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov. V prípade zadržania množstva menšieho ako dva gramy sušiny by sa podľa liberálov tento priestupok mal riešiť jej zhabaním a dohovorom na mieste.
„Držbu v množstve dva až päť gramov budeme riešiť jej zhabaním a formou ukladania alternatívnych trestov so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov. Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako dva gramy) zapojíme do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu,“ uvádzajú liberáli.

Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži kvalifikujú i naďalej ako trestný čin. Zároveň navrhujú dekriminalizovať pestovanie troch rastlín konope jednou osobou. Iné formy výroby marihuany vrátane pestovania väčšieho množstva rastlín alebo kolektívneho pestovania alebo iné nakladanie s touto látkou zostane kvalifikované ako trestné činy rovnako ako doteraz.

Zdroj: topky.sk

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...